สำนักงานปลัด

บ่อน้ำร้อนโป่งกิ

L

บ่อน้ำร้อนโป่งกิ
บ่อน้ำร้อนโป่งกิ1
        

 ที่ตั้ง:

 ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว:

 หมู่บ้านน้ำกิ หมู่ที่ 5 ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

 บ่อน้ำร้อนจากใต้ดิน สำหรับแช่และอาบ บรรยากาศดี สามารถศึกษาวัฒนธรรมชนเผ่าเมี่ยน