ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำกิ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)